جستجوی بلیت هواپیما داخلی
 • یک طرفه
 • رفت و برگشت
به زودی ...
به زودی ...
به زودی ...
به زودی ...
به زودی ...
به زودی ...
 • {{item.d}}, {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.d}}, {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • شهرهای پرتردد
 • {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • همه شهرها
 • {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • شهرهای پرتردد
 • {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • همه شهرها
 • {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • + -
 • + -
 • + -
  • اکونومی | Economy
  • بیزینس | Business
  • فرست | First
  • پرمیوم | Premium
 • + -
 • + -
 • + -
  • اکونومی | Economy
  • بیزینس | Business
  • فرست | First
  • پرمیوم | Premium
 • {{item.d}}, {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.d}}, {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.d}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.d}}
 • موردی یافت نشد!
 • + -
 • + -
 • + -
  • خانوادگی
  • ویژه آقایان
  • ویژه بانوان
 • {{item.c}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.d}}, {{item.c}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.c}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.c}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.c}} {{item.d}}{{(item.d.lentgh)?',':''}} {{item.b}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.d}}, {{item.c}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.d}}, {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
کدام پرواز کدام ترمینال

کدام هواپیمایی در کدام ترمینال مهر آباد پرواز انجام می دهد؟

فرودگاه مهرآباد دارایی چهار ترمینال است که ترمینال های 1 مختص خروج پروازهای داخلی ، ترمینال های 2 مختص ورود و خروج پروازهای داخلی ، ترمینال 4 نیز مختص خروج مسافران پروازهای داخلی و ترمینال 6 نیز تنها ورود پروازهای داخلی هستند. با تیک تریپ همراه باشید.
در بلیط نوع ایرلاین مشخص شده است و شما اگر از تهران قصد سفر به شهر دیگری دارید با وجود مشخص شدن ایرلاین در بلیط هواپیما  چه بلیط چارتر چه بلیط سیستمی ، با یکی از ترمینال های 1,2,4 سوار هواپیما خواهید شد و حال اگر از شهری دیگر به تهران سفر می کنید و پس از اینکه از هواپیما خارج شدید با توجه به نوع ایرلاین وارد یکی از ترمینال های  2,6 خواهید شد.

با توجه به درج ایرلاین در بلیط هواپیما می توانید به ترمینال مورد نظرتان مراجعه کنید.

 

ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد

 

پروازهای خروجی ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد : هواپیمایی کیش ایر و هواپیمایی زاگرس  و هواپیمایی  وارش

ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد

پروازهای ورودی ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی کیش ایر , زاگرس , آتا , قشم ایر , معراج , کارون (نفت), ایران ایر , ایر تور

پروازهای خروجی ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آتا , قشم ایر , معراج , کارون (نفت), ایران ایر , ایر تور و هواپیمایی  وارش

ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد

پروازهای خروجی ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آسمان , ماهان , تابان , کاسپین , اترک , پویا , ساها , سپهران

ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد

پروازهای ورودی ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آسمان , ماهان , تابان , کاسپین , اترک , پویا , ساها , سپهران

 

* حتما به نوع ایرلاین ثبت شده در بلیط و ترمینال توجه کنید تا به اشتباه به ترمینال دیگری مراجعه نکنید و این کار زمان زیادی را برای جابجای در فرودگاه مهر آباد را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

 

پرواز کیش ایر کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی کیش ایر : پروازهای ورودی کیش ایر در ترمینال 2 و پرواز های خروجی در ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز زاگرس کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی زاگرس : پروازهای ورودی زاگرس در ترمینال 2 و پروازهای خروجی در ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز آتا کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی آتا : پروازهای ورودی و خروجی آتا در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز ایران ایر کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی ایران ایر : پروازهای ورودی و خروجی ایران ایر در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز ایران ایرتور کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی ایران ایرتور : پروازهای ورودی و خروجی ایران ایرتور در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز قشم ایر کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی قشم ایر : پروازهای ورودی و خروجی قشم ایر در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز معراج کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی معراج : پروازهای ورودی و خروجی معراج در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز کارون کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی کارون (نفت) : پروازهای ورودی و خروجی کارون در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز ماهان کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی ماهان : پروازهای ورودی ماهان در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز کاسپین کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی کاسپین : پروازهای ورودی کاسپین در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز آسمان کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی آسمان : پروازهای ورودی آسمان در ترمینال 6 و پروازهای خروجی ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز اترک کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی اترک : پروازهای ورودی اترک در ترمینال 6 و پروازهای خروجی ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز تابان کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی تابان : پروازهای ورودی تابان در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.
 

پرواز سپهران کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی سپهران : پروازهای ورودی سپهران در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

 

پرواز ساها کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی ساها : پروازهای ورودی ساها در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

 

پرواز پویا کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی پویا : پروازهای ورودی پویا در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

 

پرواز وارش کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی وارش : پروازهای ورودی وارش در ترمینال 2 و پروازهای خروجی در ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

برچسب ها {{item}}